contact icons 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawy rozwodowe

Kancelaria adwokat Natalii Lubieńskiej prowadzi sprawy rozwodowe oraz podejmuje się reprezentowania Klientów we wszelkiego rodzaju kwestiach łączących się z prawem rodzinnym. Udziela porad prawnych i pomaga w opracowaniu strategii działań związanych z przygotowaniem się do rozwodu. Pomaga w podjęciu decyzji o najkorzystniejszych dla Klienta sposobach postępowania.

Jak wygrać rozwód?

„Jak wygrać rozwód?” – to pytanie, które często pada już we wstępnych rozmowach z osobami poszukującymi pomocy prawnej i reprezentacji. Najczęściej wynika ono z chęci uzyskania takiego rozstrzygnięcia, które sprawi, że decyzja o zakończeniu małżeństwa nie będzie krzywdząca dla osoby zgłaszającej się po pomoc. Obawa, że rozwód wpłynie negatywnie na status majątkowy czy zakres praw rodzicielskich jest często uzasadniona. Wiele osób decyduje się na rozwód, w ramach którego sąd ma orzec o winie jednego z małżonków. Takie rozstrzygnięcie rodzi wiele skutków prawnych, które mogą się odbić na interesach prawnych obojga małżonków. Dlatego kluczowa jest tu kwestia jak przekonać sąd, by w pełni uwzględnił nasze racje.

Jak wygrać rozwód z orzeczeniem o winie?

Wygranie rozwodu z orzeczeniem o winie wymaga przedstawienia materiału dowodowego, który wykaże, która ze stron przyczyniła się do trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Wszystkie fakty, wskazujące na to, że jedna ze stron w czasie trwania małżeństwa podejmowała świadome działania naruszające obowiązki małżonka, mogą być podstawą do obarczenia jej winą za rozpad małżeństwa. Ponieważ orzeczenie o winie łączy się z możliwością ustalenia obowiązku alimentacyjnego, a także w pewnym zakresie może wpływać na decyzję sądu przy podziale majątku oraz, w zależności od okoliczności sprawy, może także być jednym z elementów branych pod uwagę przy przyznawaniu opieki nad dzieckiem – kwestia ustalenia winy może stać się niezwykle istotna.

Rozwód z winy żony lub męża

Rozwód z winy żony lub męża może zostać orzeczony wtedy, gdy zgromadzone w sprawie i zaprezentowane przed sądem dowody jednoznacznie wskazują, że działania jednego z małżonków wpłynęły na rozpad pożycia małżeńskiego. Dowodami w sprawach rozwodowych są przede wszystkim zeznania stron, jednak sąd może dopuścić również inne środki dowodowe. Strony mogą więc przedstawić świadków czy dokumenty w postaci np. korespondencji: e-maili, sms-ów, zabezpieczonej treści stron internetowych. W grę wchodzą również opinie biegłych sporządzone na wniosek jednej ze stron, a także zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe, np. w postaci zabezpieczonego monitoringu. Trzeba pamiętać, że ocena materiału dowodowego i jego wiarygodności zawsze należy do sądu, jednak praktyka adwokacka podpowiada, że niektóre sposoby argumentacji przed sądem mogą przynieść więcej pożytku niż inne.

Jak uzyskać alimenty

Ustalenie winy współmałżonka za rozpad małżeństwa podczas sprawy rozwodowej daje możliwość wystąpienia o zasądzenie alimentów.Świadczenie alimentacyjne od byłego małżonka może zostać przyznane w przypadku, gdy sytuacja majątkowa osoby, która o nie występuje, ulegnie pogorszeniu. Strona występująca o alimenty musi wykazać, że pogorszenie to ma związek z orzeczonym rozwodem.

Uzyskanie alimentów jest możliwe także wtedy, gdy rozwód orzeczono z winy obojga małżonków, lub bez orzekania o winie. W takim jednak przypadku osoba, która występuje o alimenty, musi dowieść przed sądem, że popadła w stan niedostatku.

Podział majątku małżonków

W przypadku rozwodu małżonkowie mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o podział majątku wspólnego małżonków. O ile między małżonkami nie została zawarta (przed lub w trakcie trwania małżeństwa) umowa o podziale majątku, o tyle wszystkie składniki majątkowe wypracowane przez oboje małżonków wchodzą w skład majątku wspólnego. Istnieją też pewne wyjątki od tej zasady dotyczące m.in. spadków czy niektórych odszkodowań, które stanowią majątek osobisty małżonków. Jednak większość środków wypracowanych przez małżonków stanowi majątek wspólny. Co do zasady udział małżonków w majątku wspólnym jest równy, a w przypadku rozwodu majątek jest dzielony na pół. W szczególnych okolicznościach jedna ze stron może jednak wystąpić o inny podział majątku. Taka możliwość łączy się z koniecznością udowodnienia, że jeden z małżonków rażąco lub uporczywie uchylał się od działań na rzecz powstawania majątku wspólnego.

Kontakty z dzieckiem

Sposób i częstotliwość kontaktów z dzieckiem po rozwodzie może być ustalona w ramach umowy między małżonkami lub samodzielnie przez sąd orzekający w sprawie rozwodowej. W przypadku porozumienia między małżonkami sąd, biorąc pod uwagę dobro dziecka, może je zatwierdzić lub zmienić. Zmiany ustalonych reguł leżą w wyłącznej gestii sądu, w przypadku, gdy strony chcą zmienić obowiązujące zasady, muszą wystąpić z odpowiednim wnioskiem. Podobnie należy postąpić w przypadku, gdy ustalone przez sąd zasady są naruszane, a jedno z rodziców samowolnie ogranicza zakres i swobodę przysługującego drugiemu prawa. Usługi adwokata pomogą w zgromadzeniu materiału dowodowego i przy przedstawieniu odpowiedniej argumentacji przed sądem.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.